Rechtsgebieden

Intellectuele Eigendom
Over Intellectuele Eigendom geven we boeken, tijdschriften en IE-Forum.nl uit en organiseren we onder meer jurisprudentielunches, het IE-diner en verdiepende symposia. Op de - betaalde - databank Praktijkgebied IE vindt u elke dag nieuws, commentaar, wetgeving, jurisprudentie en officiële publicaties. Elke week verschijnt er een nieuwsbrief.

Databank: Praktijkgebied IE
Sites: IE-Forum.nl ; IE-Forum.be
Tijdschriften: Auteurs-, Media- & Informatierecht (AMI), Berichten Industriële Eigendom (BIE), BMM Bulletin, Mediaforum
Boeken: zie boeken
Juridische opleidingen: zie opleidingen

Reclamerecht
In Reclameboek.nl vindt u onderwerpen als misleidende en vergelijkende reclame, reclame en consumentenbescherming, maar ook berichtgeving over de handhaving van reclameregels door de consumentenautoriteit en de Reclamecodecommissie. Reclamerecht dus, in de breedste zin van het woord. Ook public relations, sponsoring en sales promotions komen aan bod op Reclameboek.nl.

IT en Recht
ITenRecht.nl bundelt artikelen, uitspraken, actualiteiten, persoonlijk nieuws en andere interessante informatie op het vlak van IT en recht. De website is voor iedereen toegankelijk. Onder IT en recht vallen alle juridische aspecten van geautomatiseerde gegevensverwerking en communicatie, plus de juridische aspecten van maatschappelijke activiteiten die door informatietechnologie worden bepaald.

Life Sciences en Recht
Op LifeSciencesenRecht.nl vindt u artikelen, uitspraken, persoonlijk nieuws en andere interessante informatie rondom bijvoorbeeld het octrooirecht, aanvullende beschermingscertificaten, geneesmiddelen, reclame en regulatory, medische dienstverleners, medische hulpmiddelen en aanverwante rechtsgebieden.

Bij het samenstellen van onze databases gaan wij zorgvuldig te werk. Heeft u bezwaar tegen publicatie van een bericht, neemt u dan contact op met de uitgever Claudia Zuidema: czuidema@delex.nl.