Auteurscontractenrecht 

Per 1 juli 2015 kent Nederland, meer dan een eeuw na de invoering van de huidige Auteurswet en na meer dan een decennium van discussie en voorbereiding, een uitgebreide regeling van het auteurscontractenrecht. Deze voor makers en exploitanten belangrijke nieuwe regeling bevat tal van nieuwe aanspraken en begrippen waarmee de rechtspraktijk aan de slag zal moeten. De Wet auteurscontractenrecht wordt in deze uitgave voorzien van een artikelsgewijs commentaar en samen met de parlementaire geschiedenis en met verwijzingen naar literatuur, rechtspraak en de regelingen in de ons omringende landen, in het bijzonder Duitsland, voor de praktijk ontsloten.

Snel bestellen via managementboek.nl, bol.com, of via de boekhandel.

Verdere informatie
  • D.J.G. Visser, J.A. Schaap, P.J. Kreijger
  • Nederlands
  • gelijmd gebrocheerd, paperback
  • Intellectuele eigendom
  • 2016
  • 387
  • € 42,45
  • 978 90 8692 060 0
  • 820
Bestellen