Auteurswet / The Dutch Copyright Act 

De uitgave bevat ook een Engelse vertaling van die geconsolideerde tekst van de Auteurswet. De nieuwe vertaling is een aanvulling op en bewerking van de vertaling verzorgd door Mireille van Eechoud die eerder verscheen in A Century of Dutch Copyright Law (deLex 2012). Deze eerdere vertaling is bewerkt en aangevuld door Hendriks & James, een juridisch vertaalbureau, mede gespecialiseerd in teksten op het gebied van de intellectuele eigendom.

Bestellen snel via managementboek.nl

Verdere informatie
  • Nederlands / English
  • paperback
  • Intellectuele Eigendom
  • 2015
  • 104
  • € 11,47
  • 978 90 8692 056 3
  • 820
Bestellen