Bescherming tegen ambush marketing 

Het verschijnsel van ambush marketing is de laatste jaren niet onopgemerkt gebleven. Bedrijven proberen op vaak ludieke wijze aan te haken bij de populariteit van een sportevenement zonder hiervoor een sponsorvergoeding af te dragen. Deze vorm van marketing haalt de woede op de hals bij de organisatoren en exclusieve sponsoren van sportevenementen gezien de hoge sponsor vergoedingen die worden afgedragen. Om dit verschijnsel tegen te gaan stellen de organisatoren hoge eisen aan gastlanden. Ondanks deze hoge eisen is het een droom van Nederland om de Olympische Spelen te mogen organiseren in 2028. Naar aanleiding van dit voornemen is dit boek tot stand gekomen waarin de zoektocht uiteen is gezet naar het antwoord op de vraag of de Nederlandse wet- en regelgeving op het moment van schrijven voldoende bescherming biedt tegen ambush marketing in overeenstemming met de door de organisatoren van sportevenementen gestelde eisen. Merel Arnoldus heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid gehaald aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, gevolgd door een master Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Leiden, waar het programma voor een groot gedeelte uit intellectueel eigendomsrecht bestaat, haar voornaamste interesse gebied. Na het behalen van haar masterbul en een reis door Zuidoost-Azië is zij zich verder gaan verbreden in het onderwerp ambush marketing.

Verdere informatie
  • Merel Arnoldus
  • Nederlands
  • Paperback
  • Privaatrecht
  • 2012
  • 80
  • € 18,87
  • 9789086920365
Bestellen