De billijke vergoeding bij filmwerken 

Op grond van de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten hebben filmmakers en uitvoerend kunstenaars recht op een billijke vergoeding voor iedere vorm van exploitatie van een filmwerk. In de praktijk blijkt dat vrijwel niemand weet wanneer een vergoeding als billijk kan worden aangemerkt en er heerst dan ook veel onenigheid die de film- en televisiesector verdeeld houdt. In dit boekje wordt ingegaan op de vaak tegenstrijdige belangen van de partijen die bij het filmwerk zijn betrokken. Ook wordt de vaak zwakke onderhandelingspositie van de filmmaker en de uitvoerend kunstenaar tegenover producten tegen het licht gehouden. Door de billijke vergoeding voor alle filmmakers en uitvoerend kunstenaars op een uniforme manier te regelen blijken veel van de problemen te kunnen worden opgelost. Twee van deze uniforme regelingen - die rekening houden met de belangen van alle partijen - worden nader besproken. Peter Lindhout was beeldhouwer,filmmaker en producent van animatiefilms. Sinds 2011 is hij zelfstandig jurist te Rotterdam. Hij adviseert tijdelijk het Ministerie van OC&W bij auteursrechtelijke vraagstukken.

Verdere informatie
  • Peter Lindhout
  • Nederlands
  • Paperback
  • Intellectuele eigendom
  • 2012
  • 62
  • € 21,23
  • 9789086920341
Bestellen