Recht op de man 

Omschrijving: De verschillende manieren waarop over rechtsvorming en rechtsvinding kan worden gedacht, vormen het onderwerp van de in dit boek gebundelde opstellen. Bij elk opstel is steeds aan de orde de confrontatie van de opvattingen van een toonaangevend en spraakmakend jurist uit het laatste kwart van de vorige eeuw met die van vakgenoten. De opstellen zijn gerangschikt naar drie sub-themas: wetgeving en rechtspraak, heteronoom en autonoom, systeem en probleem. F.W. Grosheide is emeritus hoogleraar privaatrecht en hoogleraar intellectueel eigendoms-recht aan de Universiteit Utrecht.

Verdere informatie
  • F.W. Grosheide
  • Nederlands
  • paperback
  • Privaatrecht
  • 2011
  • 160
  • € 9,43
  • 9789086920143
Bestellen